För en del utövare är Karatens idrottsliga sida viktigast, för andra är det att lära sig Goshindō 護身道 (självförsvar) den mest intressanta, men för de flesta utövare är Karate 空手 (tom hand) helt enkelt en träningsform av motion och livsväg till ökat välbefinnande. För en del personer som har utövat Karate-Dō 空手道 ”den tomma handens väg” ett antal år blir det med stor sannolikhet en livsväg till personlig mognad och ett levnadssätt.


I Karateklubb Kokoro-Kai Dojo bedrivs en heltäckande föreningsverksamhet. Vi erbjuder seriös undervisning för barn (från 5 år), ungdomar samt vuxna i allt ifrån terminsträning i grupp till enskild privatträning.


I Kokoro-Kai Dojo erbjuds en harmonisk miljö där individen på ett optimalt sätt förbättrar sina mentala förmågor, samtidigt som personen ökar sin fysiska kapacitet såsom bättre koordination, styrka och uthållighet.


Undervisningen i Kokoro-Kai Dojo bygger på att främja och på ett konstruktivt sätt förbättra individens självsäkerhet, självkännedom, koncentration, disciplin, mod samt målmedvetenhet.


Karate har en tradition med fokus på andning, koncentration, balans och inre styrka för kropp, själ samt sinne. Vår största ambition är att tillhandahålla en seriös undervisning av Kase-Ha Karate-Dō 加瀬派 空手道 med etik och moral

i sann Japansk Budō Karate 武道空手 d.v.s inriktad på självskydd som en art.


Våra erfarna, välutbildade & prisbelönta instruktörer har över 38 års erfarenhet med aktiv Karateträning bakom sig, både tävlings samt instruktörsuppdrag dels dagligen i vår Dojo 道場 men även med undervisning Internationellt.


Samtlig undervisning leds av vuxna erfarna instruktörer som ser till att alla kan utvecklas optimalt i sitt eget tempo i en trygg, trevlig och stimulerande miljö.

Tillläggas bör att våra instruktörer har mångårig erfarenhet av att lära ut till individer med NPF.

Kokoro-KAi Dojo 心会道場

Patric Axheden Shihan 握志江伝 波登利久 師範 grundande föreningen Karateklubb Kokoro-Kai Dojo Varberg den 17 februari 1991. Kokoro-Kai Dojo bedriver sin verksamhet i egna lokaler på Drottninggatan 43 mitt i centrala Varberg.


Vår Dojo 道場 (plats för spirituell utveckling) är byggd i traditionell Japansk stil.

Här pågår dagligen träning & undervisning i Kase-Ha Karate-Dō 加瀬派 空手道 samt Goshindō 護身道 (Självförsvar). Vi erbjuder undervisning i allt från terminsträning i flertalet grupper till enskild privatträning. Intag av nybörjare har vi 2 ggr per år d.v.s vår samt hösttermin vanligtvis 1 vecka efter skolstart.


Föreningen har för närvarande ca 100 st aktiva medlemmar mellan 5 och 60 år.


Namnet Kokoro-Kai är Japanska och är en sammansättning av "Kokoro 心", som betyder "Hjärta", "Sinne" eller "Själ" och "Kai 会 " som betyder "Förening", "Sammanslutning" eller "Tillsammans". Namnet syftar till att medlemmarna tränar tillsammans & hjälps åt att utvecklas inom stilen Kase-Ha Shōtokan-Ryu Karate-Dō som grundaren Taiji Kase Shihan 加瀬 泰治 師範 (1929 - 2004) aktivt tränade & undervisade. Stilen är Budō Karate 武道空手 d.v.s inriktad på självförsvar som en art.

Det som kännetecknar arten Budō Karate är att teknikernas funktion alltid ska vara verklighetsförankrade och inte en yttre form.


Ett flertal medlemmar från föreningen deltar regelbundet i Svenska och Internationella träningsläger för att utveckla sin karate.

Vi är anslutna till följande förbund:

Kase-Ha Shōtokan-Ryu Sweden

Svenska Karateförbundet 

Västra Karateförbundet 

Hallands Idrottsförbund

Svenska Riksidrottsförbundet 

Vår mångåriga erfarenhet av att aktivt träna samt undervisa i Kase-Ha Karate-Dō har resulterat i följande gruppindelning: 5 - 6 år (Yōchien* ), 7 - 9 år (Kodomo* ), 10 - 14 år (Wakamon* ) samt 15 år och uppåt.


Vi har valt gruppindelning då inlärningsförmågan är olika beroende på ens ålder, samt att i de yngre åldersgrupperna är det lek blandat med undervisning av Karate.


För 15 år och uppåt har vi grupperna Shinjin*, Goshindō* och Chuko*

Undervisningen i gruppen Shinjin är utformad så att individen i sin egen takt bygger upp sin karateteknik, kondition, styrka, koordination och smidighet. Gruppen för undervisning i Självförsvar & säkerhetstänkande kallas Goshindo 護身道.

Chuko är gruppen för de personer som tränat Karate minst 3 år eller mer.


Vi strävar efter att hålla grupperna relativt små och därmed erbjuda en mer trygg & personlig anpassad träning, så instruktören har tid med att se samtliga individer.


Träningspassen innefattar lärande av grundtekniker, bukandning, övningar i samarbete, självskyddstekniker, fysiskt stärkande övningar, kroppskontroll m.m.


I sann Budōanda undervisas även följande:

Regi 礼儀 = Etik

Tokuiku 徳育 = Moralisk utveckling

Taiiku 体育 = Fysisk utveckling

Chiiku 知育 = Mental Utveckling


*Mer information om våra grupper