kase-ha karate-do 加瀬派空手道

Under uppdatering, välkommen tillbaka

Karateträningen kan beskrivas i olika träningssätt, såsom kihon, kata och kumite i olika varianter.

Kihon 基本

Kihon 基本 innebär rena grunder i teknikträning med eller utan träningsredskap. Olika grundtekniker, ställningar och förflyttningar tränas i varianter samt kombinationer. Olika Kamae tränas både som utgångspunkt för teknikerna, och även som Hikite och indirekt förberedelse för nästa teknik. Syftet med övningarna är att utveckla snabba, fokuserade och kraftfulla tekniker, samt ökad kroppskontroll. Tekniker tränas dels separat och dels i olika kombinationer, Seite och Hente.

Seite är när teknikerna alterneras mellan höger och vänster hand. Hente är då flera tekniker utförs med samma hand i direkt följd.


Teknikerna tränas även med olika avstånd, beroende på den tänkta timingen tex:

O-Waza - långa tekniker, Ko-Waza - korta tekniker och Chu-Waza - avståndet mellan O och Ko. Handtekniker tränas med såväl öppna som stängda händer.

Teknikerna tränas även på säck och makiwara, för att träna känslan för hård kontakt utan att riskera att skada sina träningspartner.

Det räcker inte endast med att behärska de fysiska rörelserna; Karate blir det först när kroppen, andningen och medvetandet bildar en enhet.


Under uppdatering, välkommen tillbakaKata 型

Kata är förutbestämda mönster av förflyttningar och tekniker som sammansatts för att fungerande stridskombinationer skulle kunna bevaras och tränas i fredstid. Ordet Kata betyder ungefär beskrivning. En av meningarna med kata är att de ska övas till perfektion så att utövaren ohämmat på eget initiativ ska kunna använda teknikerna och kombinationerna i självskyddssyfte. Då inte strikt mönstermässigt, utan givetvis anpassat till attackerna.

För att kunna uppnå detta tränas också Bunkai / Henkai / Oyo.


Detta innebär att man tex plockar ut vissa delar ur en kata och övar en tillämpning tillsammans med en eller flera träningspartner som utför olika attacker.

Kata tränas Omote - klassiskt, Ura - spegelvänt, Go - "baklänges" och Go-Ura - baklänges och spegelvänt för att man inte ska bli enkelsidig.


Kumite 組手