Intag av nybörjare -

Wakamono* 10-14 år Nybörjare/

Kursstart: Datum ej bestämt

Träningsdagar / Tider

Vakant

Avgift: (inkluderar Medlems, Träningsavgift samt Träningsdräkt)

Vanliga frågor klicka här

Shinjin* Motion-NYBÖRJARE från 15 år

Kursstart: Datum ej bestämt

Träningsdagar / Tider

Vakant

Avgift: (inkluderar Medlems, Träningsavgift samt Träningsdräkt)

Vanliga frågor klicka här