SJÄLVFÖRSVAR / goshindo 護身道

I nutida samhälle krävs det information och en förebyggande tankeverksamhet för att individen ska kunna förbättra sin kännedom om konflikthantering och våld. Ett sätt att reducera risken för att inte bli skadad vid någon form av övergrepp, är att lära sig enkla och effektiva tekniker samt undvika våldsamma situationer.

I våra kurser erbjuder vi bl.a konflikthantering och försvarstekniker.


Den teknik som lärs ut av oss, är av sådan natur att ni ska lära er förstå eventuell fara och i nödfall utföra dessa självskyddstekniker.


Instruktörer

Patric Axheden Shihan har aktivt tränat Karate sedan år 1982 och har mångårig erfarenhet av att instruera Kase-Ha Karate-Do samt Självskydd, både i grupp och privatlektioner. Det vill säga allt ifrån barn, ungdomar, företagsfriskvård, säkerhetsföretag till elittävlande inom olika idrotter. Patric Axheden Shihan är även utbildad CPO (Close Protection Officer) bl.a inom International Bodyguard Association & genomfört flertal olika uppdrag internationellt inom den privata sektorn.


Jessica Axheden Sensei har aktivt tränat Karate sedan år 1986 och har även hon mångårig erfarenhet av att instruera Kase-Ha Karate-Do samt Självskydd.

Även Jessica Axheden Sensei är utbildad CPO (Close Protection Officer) bl.a inom International Bodyguard Association & genomfört flertal olika uppdrag internationellt inom den privata sektorn. Hon har även en Kandidatexamen i arbetsvetenskap med inriktning mot konfliktlösning vid Göteborgs Universitet.


Kurser i Självförsvar

Vårt mål med dessa kurser är att lära ut självskyddstekniker och säkerhetstänkande på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.

Enligt oss bör det frekvents öva på säkerhetstänkandet för att vara vaksam.


Bl.a. tar vi upp ämnen som:

* Säkerhetstänkande

* Kroppsspråk

* Vardagspsykologi

* Rollspel

* Nödvärnsrätt


Grundkursen är 5 st tillfällen á 60 min och innehåller följande:

* Probleminventering

* Rörelsemetodik

* Stående teknikträning

* Nödvärnsrätt

* Rollspel

Steg 1 är 5 st tillfällen á 60 min och innehåller följande:

* Kroppsspråk

* Säkerhetstänkande

* Liggande teknikträning

* Nödvärnsrätt

* Rollspel

Steg 2 är 5 st tillfällen á 60 min och innehåller följande:

* Kroppsspråk

* Säkerhetstänkande i olika miljöer

* Kontrollgrepp

* Teknikträning

* Flerpersonsangrepp

* Rollspel

 Efter genomförd kurs erhålls diplom. För mer information, kontakta kansli