idrottsbrevet

Karateklubb Kokoro-Kai Dojo Varberg jobbar i enlighet med Idrottsbrevet. Det innebär att vi väver in respekt för den kroppsliga och personliga integriteten i undervisningen. Vi påminner barnen, ungdomarna samt de vuxna om vilka de privata delarna är och att man inte får röra dessa hos andra. Vi har tydlig information i vår Dojo om vad sexuella övergrepp är och vart man som utsatt kan söka hjälp. Vi begär även brottsregisterutdrag från våra instruktörer för att samtliga medlemmar hos oss ska vara trygga.


Under varje termin informerar vi om:

  • Kroppslig integritet och privata delar.
  • Att man måste fråga innan man fotar någon.
  • Instruktörens plats är där undervisningen utövas – ingen annanstans.
  • Dåliga och bra hemligheter.


Du som förälder kan också prata med dina barn om integritet.

Gå in på treskablinoll.nu så hittar du åldersanpassade filmer.


Tillsammans blir vi ett bra lag för barns trygghet!


Varma hälsningar Styrelsen