hedersplakett idrott och fritid 2018

Hedersplaketten utdelas till person som på ett berömvärt sätt utövat eller främjat kultur- eller fritidsverksamhet med anknytning till Varbergs kommun. Läs mer här

Patric & Jessica Axheden tar emot Hedersplakett 6 juni 2018 Varberg
Patric & Jessica Axheden tar emot Hedersplakett 6 juni 2018
Patric & Jessica Axheden tar emot Hedersplakett 6 juni 2018 Varberg
Patric & Jessica Axheden Hedersplakett 6 juni 2018